Skoler og dagtilbud

Hvis dit barn er sendt hjem fra dagtilbud eller skole, og barnet ikke er defineret som "nær kontakt", skal barnet isoleres og hurtigst muligt testes 1 gang.

 

Sådan gør du, hvis dit barn er sendt hjem og ikke defineret som nær kontakt

 • 1

  Barnet skal blive hjemme

  Børn, som er sendt hjem fra dagtilbud eller skole, og som ikke er nære kontakter, skal blive hjemme og testes én gang hurtigst muligt.

  Hvis barnet er færdigvaccineret, skal barnet stadig testesmen isolation er ikke nødvendig, hvis der er gået 14 dage siden andet vaccinationsstik, uanset hvilken vaccine der er givet, og barnet har ikke symptomer.

 • 2

  Bestil tid til en test hurtigst muligt

  Bestil en test via coronaprover.dk.

Børn under 2 år

Børn under 2 år, som skal testes, skal have en henvisning fra egen læge. 

Børn under 13 år

Du kan undlade at få dit barn under 13 år testet. I stedet skal du holde barnet hjemme.

 • Hvis barnet ikke har nogen symptomer, skal du holde det hjemme til 7 dage, efter barnet sidst har været udsat for smitte.
 • Hvis dit barn i løbet af de 7 dage får symptomer, skal du holde barnet hjemme, indtil barnet ikke haft symptomer i 48 timer.
 • Alternativt skal du holde barnet hjemme 10 dage efter, at symptomerne startede, hvis barnet ellers er friskt og kun har milde restsymptomer, såsom tab af smags- og/eller lugtesans, let hoste, hovedpine, træthed m.v. Det kræver dog, at barnet har været feberfri i 48 timer (uden brug af febernedsættende medicin, som fx paracetamol).

En nær kontakt er en person, som...

 • bor sammen med en smittet person
 • har haft direkte fysisk kontakt med en smittet person
 • har været tæt på en smittet person inden for 2 meter i mere end 15 minutter (fx ved samtale)
 • har været sammen med en smittet person inden for 2 meters afstand i en af følgende situationer:

  • aktiviteter med kraftig udånding, fx sang, høj tale eller råb
  • aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse, fx fitness eller yoga
  • ophold i lukkede rum med dårlig ventilation

 • har været i ubeskyttet og direkte kontakt med sekreter fra en person, som er smittet, fx hvis du er blevet hostet eller nyst på.
Læs mere om, hvad det vil sige at være nær kontakt

En "anden kontakt" er en person som...

 • har fået en besked i appen Smitte I Stop om, at have været samme sted som en smittet inden for kort afstand 
 • har været i en situation, hvor afstandskravet som udgangspunkt er overholdt, men hvor der alligevel er øget risiko for smittespredning, fordi der er
   
  • langvarig kontakt i lukkede rum
  • usikkerhed om afstanden er overholdt

 • har været i en situation, hvor der efterfølgende er konstateret mange smittede.
Læs mere om, hvornår du skal testes